80 nieuwe sociale huurwoningen aan Sumatrastraat

80 nieuwe sociale huurwoningen aan Sumatrastraat

LEIDEN – Aan de Sumatrastraat zullen ruim 80 nieuwe sociale huurwoningen uit de grond gestampt worden. De gemeente Leiden verkoop de grond en opstallen van Sumatrastraat 195 aan Woningstichting Ons Doel dat de bouw gaat initiëren.

Bouw start in 2019

De overeenkomst werd donderdag getekend tussen wethouder duurzame verstedelijking Fleur Spijker (D66) en het bestuur van Ons Doel. Het bestemmingsplan wordt binnenkort vastgesteld door de gemeenteraad. De verwachting is dat in de tweede helft van 2019 kan worden gestart met de herontwikkeling.

Grond en vastgoed dat de gemeente niet meer in gebruik heeft, wordt verkocht. De opbrengsten worden gebruikt om andere (ruimtelijke) projecten in de stad mogelijk te maken. Ons Doel heeft voor de locatie een plan gemaakt voor een woongebouw met zo’n tachtig sociale huurwoningen.

Op dit moment staan op de beoogde bouwlocatie nog tijdelijke containerwoningen. Deze woningen zullen verplaatst worden naar een andere plek.

Foto: PR

reacties