A4 bij Leiden mogelijk van twee naar drie rijstroken

A4 bij Leiden mogelijk van twee naar drie rijstroken

LEIDEN – Er wordt mogelijk een rijstrook toegevoegd aan de A4 bij Leiden. De tracéwetprocedure voor een derde rijstrook op de hoofdrijbaan gaat zo snel mogelijk gestart worden. Dat schrijft Minister Schultz in beantwoording op kamervragen.

Reden voor een verbreding is de toename van het aantal files op het stuk snelweg tussen Leiden en Zoeterwoude. De filedruk is in twee jaar tijd namelijk met 500% gestegen. Bij een tijdelijke oplossing in 2012 leidde een uitbreiding naar drie rijstroken tot een spectaculaire daling van de filezwaarte.

Minister Schultz verklaart nu in antwoord op kamervragen: “Ik heb conform de aangenomen motie Visser/Hoogland opdracht gegeven voor de verkeersstudie naar de effectiviteit van een derde rijstrook. Ik verwacht de resultaten in de zomer van 2017 en zal de Kamer informeren over de vervolgstappen.”

Maatregelen terugdringen ongelukken

In maart 2016 heeft de minister de Kamer geïnformeerd over de maatregelen die genomen gaan worden om de doorstroming te verbeteren en het aantal ongevallen terug te dringen. Er zijn maatregelen gepland zoals beperkte verschuiving van de afstreping van 3 naar 2 stroken op de hoofdrijbaan van Amsterdam naar Den Haag, het aanpassen van bebording en belijning en het plaatsen van incidentmanagementcamera’s.

Foto: Rijkswaterstaat

 

reacties