Afval heet hangijzer in Zoeterwoude

Afval heet hangijzer in Zoeterwoude

ZOETERWOUDE – Afvaltoerisme wordt in Zoeterwoude steeds populairder. De gemeente wil regionaal koploper zijn als het gaat om afval; afval scheiden, afval inzamelen, afval verwerken. De gemeente doet er ook alles aan om de burger enthousiast te maken om bewust om te gaan met afval. Dat willen de Zoeterwoudenaren ook wel, maar de afvalregels zijn in het dorp nogal… Bewerkelijk.

Iedere gemeente heeft zijn eigen afvalregels, en dus is er een eenvoudig doch effectief trucje voor inwoners van Zoeterwoude die niet willen betalen voor de aanvullende afvalstoffenheffing in hun dorp: restafval opsparen en een dorpje verder rijden om het afval in een container te gooien in een omliggende gemeente waar dat wèl gratis mag. Volgens Zoeterwoude is dat ‘gratis’ maar schijn: in andere gemeenten zou de afvalstoffenheffing hoger zijn. Dus hoe minder afval je in Zoeterwoude produceert, hoe minder je hoeft bij te betalen. Op die manier heb je enigszins zelf in de hand hoeveel je kwijt bent aan je afval. Het ‘afvaltoerisme’ is inmiddels geen geheim meer en dus heeft gemeente Zoeterwoude nu plannen gemaakt om de kosten voor het inleveren van restafval te verhogen, omdat de gemeente nu inkomsten misloopt. Het overtreden van de regels, bijvoorbeeld door het illegaal neerzetten van vuilniszakken naast de container om zo 1,50 euro te besparen, wordt beboet met 90 euro. Het ligt in de planning dat in 2017 heel Zoeterwoude overgaat op ondergrondse containers. Dan wordt ook gekeken naar een mogelijkheid om kleinere vuilniszakken aan te kunnen bieden voor een kleiner bedrag.

Liesbeth Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude: “Het afvaltoerisme is niet iets niets. We kennen dat al zeker tien jaar. De oplossing ligt niet in het overboord gooien van de Zoeterwoudse milieunormen, maar bij de randgemeenten die wat meer werk mogen maken van de manier waarop zij afval scheiden. In Oegstgeest betaal je voor een gezin van drie of meer personen 265 euro per jaar, in Leiden betaal je 276 euro en in Voorschoten ben je voor een huishouden van drie of meer personen tussen de 218 en 358 euro kwijt. Ter vergelijking: als je in Zoeterwoude je afval scheidt, kost je dat maar 10 euro per persoon per jaar.”

Kosten afvalinzameling

De lijst met regels voor afvalinzameling in Zoeterwoude is lang en redelijk ingewikkeld. Het is even zoeken waar je je vuilniszakje kwijt kunt en wat het je gaat kosten. Groenafval dat niet in de container past, wordt na melding gratis bij je opgehaald, evenals de stapels bladeren die in de herfst van gemeentebomen vallen. Voor oud papier komen verenigingen langs, dus zorg dat het papier netjes gebundeld langs de kant van de weg staat. Maar melkpakken, vervuild papier en behang horen weer niet bij oud papier. Plastic gaat in de speciale Plastic Heroes-zak die je langs de weg moet zetten. Maar restafval mag uiteraard niet in de Plastic Heroes-zakken, dat soort afval dient voor de ene helft van Zoeterwoude in ondergrondse afvalcontainers gedeponeerd te worden, á 1,50 euro per inworp, gebaseerd op een gewicht van een gemiddelde huisvuilniszak. Een aantal Zoeterwoudenaren is aangewezen op de bovengrondse container, hetgeen 15,60 euro per kwartaal kost. Een ander deel van Zoeterwoude heeft een grijze bak die huis- aan-huis wordt geleegd á 31,50 euro per kwartaal. Deze grijze bak is gechipt. Deze wordt gewogen, waardoor je dus keurig netjes een factuur ontvangt over je ingeleverde afval. Je kunt je afval ook aanbieden bij het afvalstoffenbrengstation achter het gemeentehuis. Om het afval scheiden zo aantrekkelijk mogelijk te maken, is het afleveren van GFT-afval, papier, plastic en klein wit- en bruingoed kosteloos, maar voor andersoortig afval gaat het enigszins in de papieren lopen. De afvalsituatie is vele Zoeterwoudenaren een doorn in het oog.

Een inwoner van Zoeterwoude die anoniem wenst te blijven: “De gemeente maakt het nodeloos ingewikkeld voor de burger. Lange lijsten, veel onduidelijkheid. Wanneer je een fout maakt, word je op een belerende manier afgestraft en op de vingers getikt, nota bene op Facebook. Maar neem de Plastic Heroes-zak. Daar moet plastic in, maar geen kunststof. Daar mogen geen oude CD’s in, want dat is folie. Maar er mag wel aluminiumfolie in de zak, en blikjes. Totaal onduidelijk. De gemeente Zoeterwoude wil koploper zijn en zo snel mogelijk aan de Europese richtlijnen voldoen, maar ik heb vooral het gevoel dat de gemeente iets wil wat de burger minder belangrijk vindt.”

 

reacties