Begroting 2018-2022: Voorschoten trekt de broekriem stevig aan

Begroting 2018-2022: Voorschoten trekt de broekriem stevig aan

VOORSCHOTEN – Er ligt een nieuwe begroting op tafel in Voorschoten. De komende vijf jaar haalt de gemeente de broekriem stevig aan om uit de financiële moeilijkheden te komen.

Investeringen

De gemeente Voorschoten zegt door belangrijke investeringen en noodzakelijke uitgaven over een langere periode een schuldenlast te hebben opgebouwd. Nieuwe wegen, scholen, plantsoenen en parken, sportvelden, nieuwe woonwijken, het ondergronds krijgen van de Rijnlandroute. Jarenlang gaf de gemeente meer uit dan er binnenkwam.

Huishoudboekje

Het was nodig en nuttig, maar het kostte een lieve duit. Ergo: gemeente Voorschoten zit met een steen van -40 miljoen euro in de maag. Daarnaast kwam Nederland in een economische crisis terecht waardoor de uitkering vanuit het Gemeentefonds verlaagd werd. Allemaal redenen voor de huidige stand in het huishoudboekje van Voorschoten.

Toezicht

De provincie houdt nu toezicht op de knip van Voorschoten, hetgeen inhoudt dat komende plannen pas uitgevoerd mogen worden als Zuid-Holland ze heeft goedgekeurd. De provincie Zuid-Holland houdt sinds eind vorig jaar preventief toezicht, zodat het dorp niet failliet gaat. Het dorpsbestuur denkt met de begroting 2018-2022 het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te kunnen herstellen. Maar er moeten een paar bezuinigingsmaatregelen getroffen worden waar de Voorschotenaren niet erg blij van zullen worden.

Het Wedde

Eén van die bezuinigingsmaatregelen is kritisch kijken naar de taken van de gemeente, de ‘kerntaken’. Kerntaken hebben prioriteit boven al de andere, niet-wettelijke taken zoals investeren in vastgoed. Neem bijvoorbeeld zwembad Het Wedde. De gemeente sluit het zwembad niet, maar stopt in 2021 wel met de bijdrage. De komende drie jaar wordt er nog ruim een miljoen in het zwembad gepompt, daarna is de koek op. Als de gebruikers willen blijven zwemmen, kunnen zij zelf ook een belangrijke rol spelen in het openhouden van het zwembad.

Beestjes

En dan een teer punt. De gemeente gaat bezuinigen op de bijdrage van de kinderboerderij. In plaats van jaarlijks 73.000 euro over te maken, wordt dit nog maar 15.000 euro. De gemeente roept de gebruikers op tot het zelf bijdragen, en of het mogelijk is om op andere manieren fondsen te werven voor de beestjes.

Sparen

Gemeente Voorschoten wil zoveel mogelijk sparen om de schulden af te lossen, maar ook met het oog op 2022; want dan houdt de precario-belasting op. Precario-belasting is de vergoeding voor het gebruik van openbare grond, wanneer bijvoorbeeld een internetaanbieder er kabels onder legt. Dat gaat één miljoen schelen, en dat bedrag moet wel opgevangen worden. Sparen dus.

‘Minder gemeente, meer Voorschoten’

‘Minder gemeente, meer Voorschoten’, noemt de gemeente dat. In de komende jaren moeten  inwoners, verenigingen, ondernemers, raad en college met elkaar verder aan de slag om minder uit te geven en meer Voorschoten te krijgen. De rol van de gemeente zal veranderen en zich nog richten op de wettelijke taken. Voor al het andere wordt uitgegaan van de eigen kracht en initiatieven van inwoners. Het wordt allemaal een beetje krap de komende jaren, maar gemeente Voorschoten is er van overtuigd dat deze maatregelen ervoor zullen zorgen dat “de parel aan de Vliet voor iedereen blijft glanzen”.

Foto: J2TV

reacties