Betty Lever is een Gouden Buurvrouw

Betty Lever is een Gouden Buurvrouw

LEIDEN – Betty Lever uit de Vogelwijk is uitgeroepen tot Gouden Buur 2016. Uit handen van wethouder Roos van Gelderen ontvangt zij de Gouden Buur Award.

“Betty is goud waard”

Betty is genomineerd door haar buurvrouw Lineke Borstlap, die ALS in een vergevorderd stadium heeft. Betty staat letterlijk altijd klaar om voor Lineke boodschappen te doen, haar uit wandelen te nemen, een avond op te passen of eten te koken. “Ik ben 24/7 afhankelijk en dan is zo’n zorgzame buur goud waard”, vertelt Lineke.
Betty voelt zich volgens Lineke verantwoordelijk voor buurt, heeft aandacht voor mensen en draagt bij aan de gezelligheid en leefbaarheid in de Vogelwijk. Lineke wil haar buurvrouw bedanken en middels de Gouden Buur Award in het zonnetje zetten.

Next Door-app

De Gouden Buur Award is een initiatief van de Next Door-app die bewoners van verschillende Nederlandse buurten met elkaar verbindt. Inmiddels zijn zo’n 2800 buurten bij de app aangesloten. In Leiden is 60% van alle buurten actief op de app.
Foto: NextDoor

reacties