Coalitie met VVD van de baan; GL en D66 nu om de tafel met PvdA

Coalitie met VVD van de baan; GL en D66 nu om de tafel met PvdA

LEIDEN – GroenLinks en D66 gaan het opnieuw proberen. Nadat de formatiepoging met de VVD vorige week mislukte, gaan Walter van Peijpe en Paul Dirkse een poging wagen om met met de PvdA een coalitie te smeden.

Mislukt

Vorige week schreven Walter van Peijpe van GroenLinks en Paul Dirkse van D66 een brief aan de raad, waarin zij lieten weten dat de poging om een gezamenlijk coalitieakkoord op te stellen met de VVD, was mislukt. Zij gaven daarbij aan te blijven zoeken naar mogelijkheden om een beleidsakkoord te bereiken dat kan rekenen op brede steun in de raad.

Onoverbrugbaar grote verschillen

Sinds 6 april sprak formateur Robert Strijk met vertegenwoordigers van GroenLinks, D66 en VVD over een scala aan onderwerpen. Zo werden de visies van de verschillende partijen naast elkaar gelegd over verstedelijking, verduurzaming, het sociaal domein, economie, bereikbaarheid, voorzieningen de meerjarenbegroting, de lastenontwikkeling en de financiële ruimte voor investeringen en nieuwe beleidsambities.

Formateur Robert Strijk schrijft in zijn eindverslag aan Dirkse en Van Peijpe:

“De drie partijen delen weliswaar dezelfde vernieuwingsgezinde mentaliteit als het gaat om het aanpakken van de grote uitdagingen waarvoor Leiden staat, maar uiteindelijk zijn de verschillen tussen de drie partijen onoverbrugbaar groot gebleken en was er onvoldoende vertrouwen om te komen tot een succesvol college voor een periode van vier jaar.”

Weer om de tafel

Omdat GroenLinks en D66 de grote ‘winnaars’ van de verkiezingen in maart waren, blijven zij aan de onderhandeltafel zitten. Voor de volgende ronde hebben Van Peijpe en Dirkse de PvdA uitgenodigd. In een brief hebben zijn Robert Strijk wederom als formateur gevraagd:

“Gelet op de manier waarop D66, GroenLinks en de PvdA inhoudelijk aankijken tegen de belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de stad, en de manier waarop zij deze opgaven financieel en organisatorisch zouden willen realiseren, hebben wij er vertrouwen in dat deze drie partijen tot een beleidsakkoord kunnen komen. Wij zijn verheugd dat de PvdA de uitnodiging heeft aangenomen, en dat Robert Strijk bereid is om de formatiegesprekken als formateur te begeleiden. Na een eerste verkennend gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, zullen wij op zeer korte termijn beginnen met de onderhandelingen over het beleidsakkoord en over de samenstelling van een nieuw college.” 

Wordt vervolgd…

Foto: Wikipedia

reacties