De Leidse Houtschool ontvangt verkeerslabel School op Seef

De Leidse Houtschool ontvangt verkeerslabel School op Seef

LEIDEN – De Leidse Houtschool heeft het label School op Seef gekregen. Het label is bedoeld voor basisscholen die veel aandacht besteden aan verkeersveiligheid.

Veel aandacht voor veiligheid

Wethouder Robert Strijk reikte het label woendagochtend uit aan directeur Els Drenth. De Leidse Houtschool is de vierde school in Leiden die het verkeersveiligheidslabel School op Seef verdient. School op Seef is een lesprogramma voor basisscholen in Zuid-Holland over verkeer, maar vooral verkeersveiligheid. De Leidse Houtschool heeft veel aandacht besteed aan verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school en heeft aan alle voorwaarden van het programma School op Seef voldaan.

Al beginnen in groep 1

Verkeersleerkracht Marlou van de Veer: “We zijn een aantal jaar geleden gestart met dit programma. We zijn met twee verkeersleerkrachten en we worden geholpen door verkeersouders. Het label betekent dat we een verkeersveilige school zijn. We hebben maatregelen genomen bij het schoolplein en doen drie keer per jaar een praktische verkeersles. De kinderen doen het ontzettend goed. Het programma is heel goed opgebouwd, in groep 1 wordt al begonnen met de basis, stoplichten zebrapad en stoeprand, dat soort dingen. De onderbouw gaat wandelen in de wijk en de bovenbouw gaat fietsen.”

Zelfstandig in het verkeer

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat kinderen veilig naar hun school kunnen en dat zij stapsgewijs leren om zich steeds zelfstandiger in het verkeer te bewegen. Een verkeersveilige schoolomgeving draagt hieraan bij.

“School op Seef stimuleert om zich in te zetten mee te doen aan de verkeersveiligheid”, legt Remco Bruijnens van Gemeente Leiden uit. “Zij hebben een programma opgesteld voor alle groepen van de basisschool, met theoretische en praktische verkeerslessen. Zowel buiten als binnen dus. De Leidse Houtschool is beoordeeld door de provinciale labelcommissie Beoordelingspunten voor de school waren communicatie hadden met de ouders, meedoen met het verkeersexamen, theoretische verkeerslessen in de klas en voor elke groep een praktische les buiten. En de Leidse Houtschool is dus helemaal goedgekeurd!” 

Foto’s: J2TV / Fleur de Haas

reacties