Directeur Boerhaave benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Directeur Boerhaave benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

LEIDEN – De directeur van Rijksmuseum Boerhaave, Dirk van Delft, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde op zijn afscheidsreceptie donderdagmiddag.

Versierselen

Dirk van Delft nam donderdag afscheid van zijn functie als directeur van Rijksmuseum Boerhaave, en werd tijdens de receptie verrast met de onderscheiding. Burgemeester Lenferink reikte hem de versierselen behorend bij de Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit tijdens de receptie. Van Delft krijgt de onderscheiding voor zijn maatschappelijke en wetenschappelijke verdiensten.

Cruciale bijdrage

Dirk van Delft leverde in de twaalf jaar van zijn directoraat een cruciale bijdrage aan de groei en het voortbestaan van het Rijksmuseum Boerhaave. Hij toonde zich hierbij een groot pleitbezorger van wetenschapscommunicatie voor een breed publiek. Tevens vervulde Dirk van Delft geruime tijd vele maatschappelijke en culturele functies, zoals in het Leids Ondernemersfonds, en heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in bestuursfuncties, waaronder de Nederlandse Unesco Commissie. Sinds 2015 is hij erelid van SciCom NL, de landelijke vereniging voor wetenschapscommunicatie.

Verbinden

Burgemeester Lenferink gaf in zijn toespraak aan dat Rijksmuseum Boerhaave dankzij Dirk van Delft een onmisbaar onderdeel van de stad Leiden is. Bij talloze gelegenheden in de stad was en is Dirk aanwezig en hij dacht mee hoe wij zijn museum en activiteiten in de stad konden verbinden. Rijksmuseum Boerhaave was vanaf het begin een van de meest enthousiaste deelnemers aan de Museumnacht, in Leiden georganiseerd door studenten. Ook de jaarlijkse nacht van ‘Kunst en Kennis’ omarmde Rijksmuseum Boerhaave vanaf het begin, uiteraard door het enthousiasme van Dirk van Delft.

Loopbaan

Dirk van Delft begon zijn loopbaan in 1975 als docent natuurkunde en schooldecaan aan College Leeuwenhorst, nu Teylingen College, in Noordwijkerhout. Vanaf 1992 vervulde hij een functie als redacteur en chef wetenschappen bij NRC Handelsblad. In die hoedanigheid was hij tot 2006 verantwoordelijk voor de bijlage ‘Wetenschap & Onderwijs’ en stond hij aan de wieg van de dagelijkse wetenschapspagina.

NWO Eurekaprijs

Als journalist in residence werkte hij in 2002 op het NIAS aan een biografie van de Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes. Drie jaar later promoveerde Dirk van Delft op deze natuurkundige aan de Universiteit Leiden. In hetzelfde jaar won hij de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie.

Universiteit

In 2006 volgde zijn benoeming tot directeur van Rijksmuseum Boerhaave; sinds 2008 is hij tevens bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. In die rol begeleidt hij promovendi en geeft hij colleges. Als directeur van Rijksmuseum Boerhaave organiseerde Dirk van Delft vele congressen en symposia, verzorgde hij jaarlijks tientallen lezingen en schreef hij uiteenlopende publicaties.

Foto: Marc de Haan

reacties