Copyright / auteursrecht
Leiden.TV maakt onderdeel uit van mediaproductiebedrijf J2TV BV. De redactie van Leiden.TV en de producent doen er alles aan om auteursrechten na te leven. Helaas kan het gebeuren dat wij niet tijdig de eigenaar van beeldmateriaal kunnen achterhalen om afspraken te maken rondom gebruik en rechten. Denkt u dat wij een fout gemaakt hebben? Neem dan contact op met ons. We corrigeren onze fouten graag en direct.

Wanneer lezers brieven of ingezonden stukken sturen, behouden deze bij publicatie hun auteursrecht, maar verleent de lezer door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, print of elektronisch, van J2TV te gebruiken, verspreiden of te tonen. Ook geeft u toestemming om het materiaal op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Voor het overnemen, opslaan of verspreiden van (delen van) de inhoud van de website Leiden.TV, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van J2TV c.q. rechthebbende(n). Ook bij gebruik van de vormgeving, foto’s en video, op welke wijze dan ook, is schriftelijke toestemming noodzakelijk. Op de geproduceerde teksten, beelden en video’s van J2TV is het Nederlands auteursrecht van toepassing.

Reageren op Leiden.TV
• Reageren kan via de Facebook applicatie
• Niet jammeren, zeuren of betweterig zijn;  we zijn al moe genoeg van alle dingen die we wel 100% goed doen en regelen voor het bruisende Leiden
• Discrimineren, dreigen, schelden of vloeken is niet toegestaan.
• Bedreig via Leiden.TV, of onze andere kanalen, nooit medewerkers, prominente personen of bedrijven en instanties. Dreigementen spelen we, indien dat door ons noodzakelijk wordt geacht, door aan de politie.
• Kritiek is welkom, mits reëel en opbouwend.
• Reacties die wijzen op fouten in berichten, zullen na het doorvoeren van de correctie verwijderd worden.
• Links naar schokkende of pornografische websites, video’s of afbeeldingen worden verwijderd.
• Persoonlijke gegevens van personen, zoals 06-nummers en adressen, worden altijd verwijderd.

Disclaimer
J2TV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten, in welke verschijningsvorm dan ook.

reacties