Leiden wordt steeds beweeglijker: eerste sportsubsidies toegekend

Leiden wordt steeds beweeglijker: eerste sportsubsidies toegekend

LEIDEN – De eerste drie subsidies Sportstimulering zijn toegekend. De gemeente gaat de initiatieven van Stichting Morslint, Gymsport Leiden en Stichting Sportpark Haarlemmerweg Leiden ondersteunen.

Kerngezonde inwoners

Leiden wil een gezonde stad zijn met kerngezonde inwoners; daarom wil de gemeente de Leidenaren stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. Naast gezond is sporten ook goed voor onderling contact. Sportverenigingen hebben dus ook een maatschappelijke rol. Om deze twee redenen stelt de gemeente de komende twee jaar een subsidie beschikbaar.

Twaalf initiatieven

In de eerste ronde heeft de adviescommissie twaalf initiatieven beoordeeld. Aan drie projectplannen is nu dus subsidie toegekend. Stichting Morslint ontvangt een subsidie voor het aanleggen van een fitnessplek in het Morspark. Stichting Sportpark Haarlemmerweg Leiden krijgt een subsidie voor de introductie van padel, een mix van tennis en squash, in Leiden. Gymsport Leiden krijgt een subsidie om met een praalwagen demonstraties te organiseren en zo kinderen enthousiast te maken voor de gymsport.

Geen subsidie, wel potentie

Enkelen van de plannen die het niet haalden, hebben wel potentie. De gemeente gaan de plannenmakers helpen om hun ideeën verder uit te werken om ze mee te kunnen nemen in ronde nummer twee. Er waren overigens ook een paar plannetjes die bij lange na niet niet aan de doelstellingen van de subsidieregeling voldeden, of onder een andere subsidieregeling vallen.

Een goed sportidee

Na ronde één volgt ronde twee, dus iedereen -sportverenigingen, andere organisaties en inwoners- met een goed sportidee kan weer een aanvraag doen voor een subsidie.

Sportwethouder Paul Dirkse: “Een goed begin! Laat iedereen met een goed plan om meer Leidenaren te laten sporten en bewegen dit als een aanmoediging beschouwen om ook hun plan in te dienen. Ik ben heel benieuwd.”

Projectplannen voor de tweede ronde moeten ingediend zijn voor 1 oktober 2017. Kijk hier voor meer informatie en criteria.

Foto: Archief J2TV

reacties