Experimentele sloten aangelegd op Bio Science Park

Experimentele sloten aangelegd op Bio Science Park

LEIDEN – Maandag gaat op het Bio Science Park in Leiden de schop de grond in voor de aanleg van het Levend Lab. Het moet een experimentele proeflocatie worden voor onderzoek aan het leven in zoet water. Dat is een primeur voor Nederland.

Er komen 36 sloten die een natuurlijke omgeving vormen waarin de effecten van landbouwstoffen op de biodiversiteit in het water kan worden bepaald. Het initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden kreeg in acht weken het benodigde budget via crowdfunding bij elkaar. In totaal gaat het om een bedrag van € 15.000.-. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Naturalis Biodiversity Center zijn erbij aangesloten.

36 experimentele sloten

Het Levend Lab zal bestaan uit 36 experimentele sloten. Deze sloten worden door een aangrenzende plas voorzien van water en daarmee ook van leven. Alle levende organismen in deze waterwegen zijn een groot samenhangend geheel en belangrijk voor diverse processen. Denk bijvoorbeeld aan het schoonhouden van onze wateren. Welke invloed landbouwstoffen op de biodiversiteit in en de kwaliteit van het water hebben, is tot nu toe veelal onbekend. Onderzoek naar het waterleven wordt voornamelijk gedaan per soort afzonderlijk onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium. Doel van het Levend Lab is uit te zoeken wat de effecten van landbouwproducten is op het water en het leven erin.

Het CML onderzoekt de effecten van bestrijdingsmiddelen op kleine waterdiertjes en ecosysteem processen. Naturalis onderzoekt het DNA van die macrofauna uit de sloot analyseert. Gezamenlijk levert dit veel inzichten op voor onderzoek naar de ecologische en chemische waterkwaliteit.

Foto: Naturalis

reacties