Free a Girl: Leidse dames laten zich voor één keer in een hokje stoppen

Free a Girl: Leidse dames laten zich voor één keer in een hokje stoppen

LEIDEN – Volgende week bij restaurant De Waag laat een aantal jongedames zich vrijwillig opsluiten in een hokje van één bij twee meter. Waarom? Om aandacht te vragen voor kinderprostitiutie, en om zoveel mogelijk geld op te halen voor Free A Girl.

Week tegen Kinderprostitutie

Free a Girl organiseert sinds 2011 ‘Lock me Up – Free a Girl’, als onderdeel van de Week tegen Kinderprostitutie. De actie heeft als doel om met heel Nederland nog veel meer meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden. Tijdens de 7de editie van Lock me Up – Free a Girl, die komende dinsdag van start gaat en loopt tot en met zaterdag, worden bij restaurant Waag hokjes geplaatst van één bij twee meter. De hokjes staan symbool voor de hokjes in Indiase bordelen.

Streefbedrag: één miljoen

Deelnemers laten zich bewust twaalf uur lang opsluiten en zamelen elk minimaal 2500 euro in. Op zondag 20 mei 2018 wordt de totaalopbrengst bekendgemaakt. In 2017 hebben ruim tweehonderd deelnemers samen 420.000 euro opgehaald; dit jaar gaat Free a Girl keihard voor een opbrengst van één miljoen.

Moedige dames

Volgende week gaan tien dames uit Leiden vrijwillig in zo’n hokje zitten. Welke moedige dames dat zijn, dat zie je hier. In de aanloop naar de actieweek toe hebben zij zich ingezet om zoveel mogelijk sponsoren en dus zoveel mogelijk geld te verzamelen.

Free a Girl

Free a Girl vindt dat ieder mens, iedere vrouw en ieder kind recht heeft op een normaal leven. De stichting zet zich in om kinderprostitutie de wereld uit te krijgen. Door de opbrengsten van Lock me Up – Free a Girl kan de organisatie Free a Girl bevrijdingsteams in India blijven financieren. Ze sporen jonge meisjes op om hen zo snel mogelijk uit de bordelen te bevrijden. Ook de kosten voor opvang, medische zorg en traumaverwerking worden met behulp van het eindbedrag ondervangen.

Om een blijvend verschil te maken, wordt de juridische afdeling ondersteund om rechtszaken aan te spannen en daders veroordeeld te krijgen. Als meisjes eenmaal bevrijd zijn uit een bordeel, staan ze pas aan het begin van een lange weg terug naar een ‘normaal’ bestaan. Free a Girl zorgt ervoor dat zij in het opvanghuis een opleiding krijgen. Bij terugkomst moeten zij –volgens de lokale maatstaven van beloning- in hun eigen levensonderhoud voorzien en soms ook in dat van hun familie. Bijna alle kinderen die bevrijd worden zijn getraumatiseerd.

Veel van hen hebben soa’s en sommigen zijn hiv-besmet geraakt. In de opvanghuizen worden ze behandeld, zowel medisch als psychisch. Ze krijgen de tijd om weer op kracht te komen. Ze krijgen ook onderwijs. Sommige kinderen blijven een paar maanden en kunnen snel herenigd worden met hun familie. Anderen blijven jaren in de opvang.

Foto: PR Free a Girl

reacties