Gemeente Leiden gaat je tracken

Gemeente Leiden gaat je tracken

LEIDEN – Hoe vol is de Leidse binnenstad en waar lopen mensen heen? Het zijn zomaar twee vragen waarop de gemeente Leiden antwoord wil. Daarom worden bezoekers van onder meer het centrum in de gaten gehouden via wifi.

15 locaties in en rond het centrum

De passantentellingen wordt onder meer gehouden op de Stationsweg, Lange Mare, Haarlemmerstraat en Breestraat. In totaal worden 15 locaties in en rond het centrum uit gepeild. De gemeente wil onder meer uitvogelen of de maatregelen om meer mensen naar het centrum te krijgen succesvol zijn geweest.

Volgende gemeente hoeven mensen zich over hun privacy geen zorgen te maken. Het bedrijf dat de tellingen uitvoert, Citytraffic, mag geen privacygevoelige informatie opslaan.

Een lijst met locaties waar de tellingen worden uitgevoerd, is hier te lezen.

Foto: Leiden Marketing

reacties