Gemeente Leiden legt uit: daarom lopen we voor qua huisvesting statushouders

Gemeente Leiden legt uit: daarom lopen we voor qua huisvesting statushouders

LEIDEN – Dinsdag berichtte Leiden.TV over de cijfers van het COA inzake de huisvesting van statushouders. In de Leidse regio lijken we nogal voor op schema te lopen. Gemeente Leiden legt uit hoe dat komt.

Mouwen opgestroopt

Leiden had eind januari 2016 een flinke achterstand. Er moesten nog 58 statushouders gehuisvest worden tot aan de taakstelling voldaan was. Daarbij nam de instroom van statushouders in 2016 nog eens fors toe. De gemeente Leiden, woningcorporaties en Vluchtelingenwerk hebben de mouwen toen opgestroopt om alle statushouders die aan Leiden gekoppeld waren van een woning te voorzien.

Geen druk op woningmarkt

En niet zonder resultaat: eind 2016 had gemeente Leiden zelfs een klein plusje gerealiseerd. De gemeente liep 12 statushouders voor op schema. De grote instroom van statushouders is in het eerste half jaar van 2017 afgenomen. De corporaties kunnen alle nieuwe instromende statushouders van een woning voorzien, waardoor het plusje van eind 2016; Leiden loopt nog altijd 11 statushouders voor op de taakstelling vanuit het Rijk.

“Deze ontwikkeling is conform het beeld bij de omliggende gemeenten. De inspanningen van een aantal gemeenten om meer mogelijkheden voor huisvesting van statushouders te realiseren werpt zijn vruchten af. In Leiden zijn onlangs weer 30 tijdelijke woningen beschikbaar gekomen, waarvan 14 voor statushouders. Daarnaast komen er nog tijdelijke woningen, onder anderen voor statushouders, op de Voorschoterweg. Door het plaatsen van deze extra woningen zorgt de gemeente er voor dat er, ondanks de toegenomen vraag naar huisvesting, geen extra druk op de woningmarkt komt.”

Nieuwe instromers en gezinshereniging

Waar in andere gemeenten in Nederland de cijfers hoger uitvallen omdat zij bijvoorbeeld sterk inzetten op familieopvang, hebben de positieve cijfers voor gemeente Leiden niets te maken met gezinshereniging, zegt de woordvoerder van de gemeente. “Een deel van de taakstelling betreft nieuwe instromers, een ander deel mensen die in het kader van de gezinshereniging naar Nederland komen.”

Foto: Archief J2TV

reacties