Gemeente Leiden ontvangt internationaal gezelschap over klimaatverandering

Gemeente Leiden ontvangt internationaal gezelschap over klimaatverandering

LEIDEN – Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden werken samen om klimaatbestendig te worden. Woensdag ontvangen burgemeester Lenferink en wethouder Dirkse een internationale ambtenarenclub om hierover van gedachten te wisselen.

Hevige regenval

Met het Europese ‘Sponge2020’-programma wordt gestreefd naar meer internationale samenwerking voor doelen die internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Innovatieve oplossingen zijn nodig om zo goed mogelijk in te spelen op de klimaatverandering en daarmee Leiden bestand te maken tegen hevige regenval en hitte in de zomer. Om die samenwerking te bevorderen, ontvangen burgemeester Lenferink en duurzaamheidswethouder Dirkse dertig ambtenaren van Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden.

Spons

Vanuit het programma is een Europese subsidie beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met het Noorderkwartier en het Stationsgebied. Leiden heeft een complexe opgave om de dichtbebouwde stad klimaatbestendig te maken. Dit kan alleen door intensieve samenwerking met partners, bewoners en bedrijven. Deze internationale samenwerking draagt bij aan het bedenken van innovatie oplossingen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen, vooral in dicht bewoonde gebieden. Hoe kunnen de waterbergende mogelijkheden in steden verbeterd worden zodat de stad weer als een spons gaat werken?

Innovatief en klimaatbestendig

Gemeente Leiden werkt nauw samen met het Hoogheemraadschap om in het Noorderkwartier en het Stationsgebied een zo innovatief en klimaatbestendig mogelijk ingerichte, openbare ruimte te krijgen. Door het steenachtige karakter van de bebouwde kom wordt de warmte extra vastgehouden. Bovendien is het stedelijk watersysteem niet optimaal ingericht op heftige regenbuien. Dat kan leiden tot wateroverlast op straat en in kelders.

Vergroenen

Door de stad te vergroenen, door verharding achterwege te laten waar deze niet strikt noodzakelijk is en door het aanleggen van groene daken, groene tuinen, greppels en vijvers, wordt regenwater vastgehouden en warmt de directe woonomgeving minder op. Veel groene tuinen maken een groene, koele stad met een betere waterbuffer. Bovendien zorgen groene tuinen ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren in de stad toeneemt. De ambitie is om al het hemelwater op te vangen, te bergen en te infiltreren in de wijk.

Foto: Pixabay

reacties