Gemeente Oegstgeest op zoek naar goede ideeën

Gemeente Oegstgeest op zoek naar goede ideeën

OEGSTGEEST – Gemeente Oegstgeest heeft dit jaar extra geld beschikbaar voor burgerinitiatieven in het sociaal domein. Dus heb jij een goed idee voor Oegstgeest? De gemeente hoort het graag.

Burgerinitiatieven

Oegstgeest is een dorp met veel burgerinitiatieven. Denk maar eens aan Autisamen, een groep ouders die kinderen met autisme, hun ouders, broertjes en zusjes in contact met elkaar te brengt en zo ondersteunt bij hun sociale omgang. Of Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, een burgerinitiatief dat inwoners wil ondersteunen bij het zo lang mogelijke zelfstandig blijven.

Echt uitvoeren

Alles begint met een goed idee. Misschien weet je niet waar te beginnen of wil je eens met iemand van gedachten wisselen over hoe je idee ook echt uit te voeren. Dat kan één-op-één met een medewerker van de gemeente, maar ook tijdens het inspiratiecafé dat samen met Fonds 1818 wordt georganiseerd op maandag 26 maart vanaf half acht ’s avonds op het gemeentehuis.

Sociaal domein

Het inspiratiecafé is een bijeenkomst voor iedereen die rondloopt met een goed idee en er nu ook écht werk van wil maken, vooral als je initiatief zich richt op dementie, mantelzorg, eenzaamheid en/of vraagverlegenheid. Voor burgerinitiatieven in het sociaal domein is namelijk extra geld beschikbaar in 2018.

Kijk voor meer informatie over de regeling op de gemeentelijke website.

Foto: Archief J2TV

reacties