GroenLinks en D66 stellen informateurs aan

GroenLinks en D66 stellen informateurs aan

LEIDEN – D66, de grootste partij in de Leidse gemeenteraad en GroenLinks als grootste winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen laten samen verkennen hoe de collegeonderhandelingen kunnen beginnen. Er zijn twee informateurs aangesteld.

Eerste fase

Lijsttrekker Paul Dirkse van D66 en GroenLinks-voorman Walter van Peijpe hebben in onderling overleg besloten om twee informateurs aan te stellen voor de eerste fase van de onderhandelingen op weg naar een nieuw college voor de komende periode: Fleur Spijker en Rob van Lint.

Drievoudige opdracht

Spijker en Van Lint krijgen een drievoudige opdracht. Zij zullen nagaan of de partijen in de raad de bestuursstijl van de afgelopen acht jaar willen voortzetten. Verder zullen zij verkennen welke onderwerpen volgens gemeenteraadsfracties een plek verdienen in een nieuw beleidsakkoord. Tot slot zullen zij onderzoeken welke partijen met een grote kans op succes kunnen beginnen aan onderhandelingen over het beleidsakkoord en over de vorming van een nieuw college.

Verkennende gesprekken

De twee informateurs zullen komende week beginnen met verkennende gesprekken. Daarvoor nodigen zij vertegenwoordigers uit van alle fracties in de nieuwe gemeenteraad. De informateurs worden bijgestaan door de griffier. Op basis van hun gesprekken zullen de informateurs rapport uitbrengen aan de lijsttrekkers van D66 en GroenLinks. Daarna zal ook de raad worden geïnformeerd.

Fleur Spijker

Fleur Spijker was in de afgelopen vier jaar namens D66 lid van de gemeenteraad van Leiden. Door haar partij is zij naar voor geschoven als een van de twee kandidaat-wethouders. Spijker woont in Leiden en is werkzaam als advocaat en partner bestuursrecht bij TeekensKarstens advocaten notarissen. Verder is zij lid van het dagelijks bestuur van VNONCW West en toezichthouder bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Rob van Lint

Rob van Lint was van 1983 tot 1990 gemeenteraadslid in Leiden voor voorlopers van GroenLinks. Ook is hij voorzitter geweest van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad. Van Lint woont in Leiden en is lid van GroenLinks. Sinds 2017 is hij inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor was hij onder meer hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Foto: Gemeente Leiden

reacties