Herinrichting kruising Centrumroute start in september

Herinrichting kruising Centrumroute start in september

LEIDEN – Op 12 september start de herinrichting van het eerste tracédeel van de Centrumroute. Dit tracédeel loopt van het noordelijk deel van de Lammenschansweg via het kruispunt Zoeterwoudsesingel, de Jan van Houtbrug, Geregracht, Oranjeboomstraat tot en met het kruispunt Levendaal. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het realiseren van een verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer.

De aannemer heeft de opdracht gekregen om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. Bij de uitvoering is veel aandacht voor het beperken van overlast en het behouden van de bereikbaarheid. Op 29 augustus stelt de aannemer zich voor tijdens de inloopbijeenkomst Binnenstad Oost. Deze bijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur in de Meelfabriek, Oosterkerkstraat 18, Leiden. De aannemer beantwoordt tijdens de bijeenkomst vragen en vertelt meer over bijvoorbeeld de planning, de werkzaamheden en de communicatie.

Werkzaamheden herinrichting

De herinrichting uitgevoerd door KWS Infra start op 12 september en wordt in maart 2017 afgerond. Daarna volgen de werkzaamheden aan het groen langs de route. De vervanging van de Jan van Houtbrug wordt gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting om zo de verkeershinder te beperken. De herinrichting van dit deel van de Centrumroute is gereed vóórdat de bouw van de parkeergarage Garenmarkt start.

Foto: Gemeente Leiden

reacties