Huisvesting statushouders valt 1,2 miljoen hoger uit

Huisvesting statushouders valt 1,2 miljoen hoger uit

LEIDEN – De huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen kost ruim 1,2 miljoen meer dan begroot was. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

Drie locaties

Met de brief informeert het college de raad over het feit dat zich 1.262.320 euro aan meerkosten voordoen in het project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen. Met bijzondere doelgroepen worden mensen bedoeld die bijvoorbeeld uit de maatschappelijke opvang zijn en op eigen benen gaan staan. De huisvesting binnen het project bestaat uit 150 ‘containerwoningen’ op drie locaties in Leiden: aan de Voorschoterweg, Wassenaarseweg en de Sumatrastraat.

In februari bekend

Het college betreurt ten zeerste niet alleen deze financiële tegenvaller, maar ook dat nu pas de gemeenteraad hierover geïnformeerd wordt. Het feit was namelijk al in februari bekend. De brief van het college bevat een eerste beknopte toelichting op het ontstaan van deze meerkosten: op twee van de drie locaties vielen de kosten van de woningen veel hoger uit dan de bedoeling was.

Analyse

Het college heeft de gemeentesecretaris opdracht gegeven te analyseren hoe deze meerkosten zijn ontstaan. Het college zal over de uitkomsten aan de raad rapporteren en aangeven welke maatregelen getroffen worden om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Foto: Wikipedia

reacties