Kanaalpark: levendig stadsdeel waar je wílt zijn

Kanaalpark: levendig stadsdeel waar je wílt zijn

LEIDEN – Zó zou het Kanaalpark eruit kunnen gaan zien. Na jaren van heel veel niks is er een nieuwe bestemming gevonden voor het terrein. Over niet al te lange tijd zal het in het park, dat onderdeel zal uitmaken van de nieuwe stadswijk Lammenschans, wemelen van werk en leven.

Heel veel nieuwe appartementen

Het ontwerp is vastgesteld; inwoners en belanghebbenden mogen vanaf nu zienswijzen indienen. In het plan wordt het leegstaande kantoorpand Kanaalpark 147 gesloopt en wordt er een appartementencomplex met 188 huurwoningen gebouwd. Een tweede nieuw te bouwen appartementengebouw met 41 huurwoningen zal verrijzen op het voormalig parkeerterrein. Als het nodig en wenselijk is, kan er zelfs nóg een complex met 62 appartementen gebouwd worden op het terrein.

Wonen, werken en leven

Misschien is dat wel nodig, want het Kanaalpark wordt een onderdeel van de nieuwe stadswijk Lammenschans. Gemeente Leiden heeft grote plannen met de wijk; er moet gewoond, gewerkt en geleefd worden. Het ongezellige terrein zal worden getransformeerd tot een levendig stadsdeel waar je wílt zijn. Als er tenminste geen negatieve zienswijzen worden ingediend. In dat opzicht is er nog van alles mogelijk.

Afbeelding: Gemeente Leiden

reacties