Kwart miljoen voor nieuwe kunst in Leidse straten

Kwart miljoen voor nieuwe kunst in Leidse straten

LEIDEN –  Als het aan burgemeester en wethouders ligt, komt er nieuwe en vooral andere kunst in de stad. De huidige kunstwerken die her end er het straatbeeld sieren passen niet allemaal bij wat de stad wil uitstralen. Daar heeft het college ook € 250.000,- voor over.

“Nieuwe beeldende kunst moet het imago van Leiden als internationale kennisstad versterken.”

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de Visie op Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR) vast te stellen. Bij de tussenevaluatie van de Cultuurnota 2012-2018, bleek dat er behoefte is aan een gemeentelijke visie op BKOR. In de visie is er meer aandacht voor het stadsprofiel: Leiden, Stad van Ontdekkingen. Dit betekent dat de bestaande kunst herwaardeerd moet worden en dat nieuwe beeldende kunst het imago van Leiden als internationale kennisstad verder moet versterken.

Kunstvisie

De nieuw te plaatsen beeldende kunstwerken hoeft niet voor altijd te blijven staan. Het mag best tijdelijk van aard moet zijn. De nieuwe werken moet vooral getuigen van een ruime opvatting van het begrip beeldende kunst. Ook wordt er bij nieuwe BKOR naar gestreefd steeds andere kunstenaars een kans te geven.

Om deze visie uit te voeren stelt het college voor een stadscurator aan te stellen als aanjager en aanspreekpunt voor BKOR-initiatieven. Hiervoor krijgt de curator de beschikking over een BKOR-fonds waarmee nieuwe beelden kan worden betaald. Vooralsnog is er een startbudget beschikbaar van € 250.000. Over continuering van het fonds na 2018 beslist de nieuwe gemeenteraad.

Foto: Archief J2TV

reacties