Leiden heeft nieuw akkoord én nieuw college: aangenaam kennis te maken

Leiden heeft nieuw akkoord én nieuw college: aangenaam kennis te maken

LEIDEN – Donderdag werd het nieuwe college van Leiden gepresenteerd. Er ligt een nagelnieuw coalitiekoord met de titel ‘Samen maken we de stad’.

Afspraken en voornemens

De onderhandelaars van D66, GroenLinks en PvdA presenteerden naast het akkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’ ook de portefeuilleverdeling van het nieuwe college bekend. Het resultaat van de onderhandelingen bevat afspraken van de coalitiepartijen en beleidsvoornemens die het nieuwe college in samenspraak met de gemeenteraad en partners in de stad verder zal uitwerken.

‘Samen maken we de stad’

Paul Dirkse reageerde, namens de drie partijen, enthousiast:

“Onze Stad van Ontdekkingen is volop in beweging. Dit college zet dat graag door. We zorgen ervoor dat iedereen daar deel van uitmaakt. Zelfbewust werken we aan een groene, sociale en ondernemende stad, als het kloppend hart van Holland. Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers, partnerorganisaties, de provincie en andere gemeenten. En we hebben goed geluisterd naar de inbreng van de andere Leidse partijen in de gemeenteraad. In het akkoord hebben we waar mogelijk voor hen belangrijke thema’s meegenomen. Want samen maken we de stad.”

Groen, sociaal en ondernemend

Voor dit college staat een duurzame en aantrekkelijke stad waarin iedereen kan meedoen centraal. Leiden wil een stad zijn waar ook toekomstige generaties met plezier kunnen wonen, werken en verblijven. Daarom gaat de gemeente meer groen aanleggen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren en blijft ze investeren in een gezonde stad voor iedereen. Een stad die het hart vormt van de zesde stedelijke regio van Nederland, waar de gemeente tot 2030 zo’n 8500 woningen willen gaan bouwen: zowel sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen. Tot 2020 bouwen we 2700 studentenwoningen. Zo blijft Leiden volgens het nieuwe college nu en in de toekomst een prettige plek voor iedereen. Daarbij maakt het niet uit wat je opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of (eventuele) beperking is. Iedereen kan meedoen en krijgt passende hulp als dit om wat voor een reden dan ook niet zelf lukt.

Nog meer afspraken

Maar er staat nog meer in het akkoord. Overige belangrijke afspraken zijn:
– In de eerste helft van 2019 stelt Leiden de Omgevingsvisie 2040 vast
– Leiden investeert komende vier jaar bijna zeven miljoen in vergroening
– De fiets en het OV stellen we op één, onder andere door zevenduizend extra fietsparkeerplekken in het Stationsgebied toe te voegen, naast de al geplande 5000 plekken onder Lorentz.
– De binnenstad maken we deels autoluw, meer straten worden autovrij.
– Werk en integratie hebben prioriteit. Samen met werkgevers helpt de gemeente meer mensen aan het werk en uit de bijstand.
– Minimaregelingen blijven beschikbaar voor inwoners tot 120% van het sociaal minimum.
– De gemeente investeert tot 2030 voor ruim zeventig miljoen euro in frisse schoolgebouwen. Om alle Leidse kinderen gelijke kansen te bieden, compenseert Leiden de afnemende rijksmiddelen voor onderwijskansenbeleid.
– Samen met scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties wil de gemeente een rookvrije leefomgeving voor kinderen creëren.
– Er komt een fonds voor beeldende kunst in de openbare ruimte van één miljoen euro: het Lucas van Leydenfonds.
– De plannen voor renovatie van winkelcentrum de Kopermolen inclusief extra woningen gaan veranderen. De gemeente treedt hierover snel in overleg met de eigenaren en betrekt de inwoners bij de nieuwe plannen, waarin behoud van groen wordt meegenomen.
– De planontwikkeling rondom de Ommedijkseweg gaat niet door in deze vorm. Pas na het vaststellen van de Leidse omgevingsvisie 2040 bekijkt de gemeente wat wel kan op die locatie.
– De gemeente pakt overlast van verkamering aan. Het college legt de raad komende tijd aanvullende maatregelen voor, tot die tijd geldt een stop op de afgifte van vergunningen voor verkamering.
– Dit college bouwt een nieuw zwembad, een ijshal en een indoor sportcentrum en reserveert 1 miljoen voor herontwikkeling van multifunctionele wijksportparken.
– De gemeente maakt werk van bestrijding van ondermijning.
– De riool- en afvalstoffenheffing wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd tot niveau van kostendekkendheid. De ozb voor woningen stijgt vanaf 2018 jaarlijks met 1,5% plus indexatie. Door verlaging van vastrechtbijdragen per 2022 van netbeheerders als Dunea en Alliander blijft de lastendruk voor inwoners over de gehele periode per saldo gelijk.

Wie gaat wat doen?

De nieuwe wethouders worden in een extra raadsvergadering op 23 mei aanstaande beëdigd en geïnstalleerd. Wie dat zijn en wie wat gaat doen? Onze burgemeester blijft natuurlijk Henri Lenferink, hij is verantwoordelijk voor Bestuur, Veiligheid en Handhaving. D66’er Paul Dirkse was al wethouder van Onderwijs, Jeugd en Financiën en blijft dat doen. GroenLinks-dame Yvonne van Delft is voorgedragen voor de portefeuille Werk, Economie en Cultuur. PvdA-wethouder Marleen Damen verhuist naar de post Gezondheid en Welzijn. Fleur Spijker van D66 is voorgedragen voor Duurzame verstedelijking en Martine Leewis van GroenLinks gaat zich over Duurzaamheid en mobiliteit buigen.

Foto: Gemeente Leiden via Facebook

reacties