Leiden onderzoekt mogelijkheden voor stadsstedenbouwer 2.0

Leiden onderzoekt mogelijkheden voor stadsstedenbouwer 2.0

LEIDEN – Leiden krijgt mogelijk weer een stadsstedenbouwer. Hilde Blank gaat de komende maanden bekijken of Leiden er eentje nodig heeft en zo ja, in welke vorm precies.

Kwartiermaker

Een traditionele stadsstedenbouwer bevordert en bewaakt de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische kwaliteit gebouwen, en houdt daarbij scherp in het oog of de bestaande monumenten wel in dit plaatje passen. Ingenieur Hilde Blank is als kwartiermaker aangetrokken door gemeente Leiden om de mogelijkheden voor een nieuwe stadsstedenbouwer te onderzoeken.

Interessante tijd

Hilde trekt de rol van een stadsstedenbouwer nog iets breder: “Omdat ik van mening ben dat de vraagstukken die op de stad afkomen breder zijn dan alleen de stedenbouwkundig, heb ik gepleit om de functie van stadsstedenbouwer anders in te richten en dit de komende maanden samen nader te verkennen.”

“We leven in een interessante tijd nu de economische crisis achter ons lijkt te liggen”, vertelt Hilde. “Steeds meer komt het besef dat de ruimtelijke ordening een belangrijke rol speelt in het aanpakken van eigentijdse opgaven zoals de energietransitie, klimaatverandering, de verstedelijkingsdruk, gezondheid en de impact van technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en big data. Daarnaast is het van belang dat ondernemers en inwoners van de stad actief onderdeel zijn van de toekomstige ontwikkelingen.”

Laudy blij met Hilde

Tot zomer 2015 vervulde Maarten Schmitt de rol van Stadsstedenbouwer in Leiden. In de tussen liggende periode heeft wethouder Paul Laudy zich geheroriënteerd op de rol van stedenbouw en ruimtelijke ordening bij de gewenste ontwikkeling van Leiden. Na deze oriëntatie is gekozen om Hilde Blank te vragen om de kwartiermakersfase op zich te nemen.

Paul Laudy: ‘Ik ben blij met de komst van Hilde. Juist haar brede blik op stad-maken, hoe alles met elkaar samenvalt en elkaar versterkt kan Leiden nog mooier maken. In haar manier van werken neemt participatie een belangrijke plek in. En dat past meer dan ooit bij onze stad en de tijd waarin wij leven.”

Foto: Wikipedia

reacties