Leiderdorp gaat monumenten beter beschermen met Monumentennota

Leiderdorp gaat monumenten beter beschermen met Monumentennota

LEIDERDORP – Gemeente Leiderdorp wil historisch erfgoed beter gaan beschermen. De manieren waarop zijn vastgelegd in de Monumentennota, die nu ter inzage ligt.

Nota ter inzage

Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis wordt onder andere verteld door de verschillende cultuurhistorisch waardevolle panden die in het dorp staan. Het gemeentebestuur wil dit erfgoed beschermen. Daarom is een gemeentelijk monumentenbeleid gemaakt, dat is vastgelegd in de Monumentennota Leiderdorp. De nota ligt nu ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, tot 3 augustus kan er op de nota gereageerd worden.

Beschermen en erkennen

Met het monumentenbeleid wil de gemeente cultuurhistorisch waardevolle panden beschermen en erkennen door ze een gemeentelijke monumentenstatus te geven, de monumentale waarde ervan behouden maar ook samen te laten gaan met de ontwikkeling van Leiderdorp. Dit kan door een monument bijvoorbeeld een nieuwe functie te geven of aanbouw bij monumentale panden onder voorwaarden toe te staan. Daarnaast wil de gemeente de geschiedenis van de monumenten levend houden voor de inwoners van Leiderdorp.

Verdere proces

Nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is, bekijkt het college van burgemeester en wethouders of de reacties aanleiding zijn de nota aan te passen. Daarna gaat de nota naar de raad voor vaststelling. Naar verwachting gebeurt dat in oktober. Hierna wijst het college de eerste gemeentelijke monumenten aan, in overleg met de eigenaren en de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden. Deze laatste partij heeft natuurlijk vaker met dit bijltje gehakt en kunnen gemeente Leiderdorp prima adviseren.

Foto: Wikipedia

reacties