Leids college had 59 bijbaantjes in 2015

Leids college had 59 bijbaantjes in 2015

LEIDEN – De 5 gemeentebestuurders van Leiden hadden in 2015 samen 59 bijbanen naast hun functie als burgemeester of wethouder.

Strijk spant de kroon

Robert Strijk (D66) spant de kroon. Hij heeft maar liefst 17 bijbaantjes naast zijn fulltime baan als wethouder Economie. Zo heeft hij onder meer vier onbetaalde functies bij zijn politieke partij D66.

Burgemeester Lenferink (PvdA) is een goede tweede met 16 nevenfuncties. Zijn meest bekende bijbaan is die van ere-voorzitter van de 3 October Vereeniging. Volgens eigen opgave aan RTL verdienden het college van Burgemeester & Wethouders daar 0 euro extra mee.

Bekijk hier per wethouder en burgemeester om welke nevenfuncties het gaat en of zij hierover inkomsten hebben opgegeven. In Leiden hebben B&W dan misschien niets bijverdiend met al hun commissies en voorzitterschappen, landelijk gezien wordt er voor ruim 1,2 miljoen euro bijgeklust.

Foto: RTL Nieuws

reacties