Leidse mantelzorgers kunnen wel steuntje in de rug gebruiken

Leidse mantelzorgers kunnen wel steuntje in de rug gebruiken

LEIDEN – Mantelzorgers voelen zich zwaar belast en de weg naar ondersteuning is niet altijd even eenvoudig te vinden. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers.

Stress en geregel

Steeds meer mensen zorgen onbetaald voor een ander. Zij zijn dus mantelzorger. Door de wetswijzigingen uit 2015 is het de bedoeling dat mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven, ook als zij hulpbehoevend zijn.

Het beroep dat op mantelzorgers gedaan wordt, wordt daardoor steeds groter, náást het eigen leven met werk en gezin. Dat levert best wat stress en geregel op.

Hoe gaat het met de mantelzorger?

In 2013 al tekenden dertien Leidse partijen het mantelzorgakkoord, waarin werd afgesproken dat betaalde zorgprofessionals ook de mantelzorger van een hulpbehoevende bij hun werkzaamheden betrekken. En dan gaat het niet alleen om de zorg voor zorgvrager, maar ook de ondersteuning van de mantelzorger.

Om te peilen hoe het nu met ‘de’ mantelzorger gaat, heeft de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, de LVvM, een onderzoek laten uitvoeren. De aandacht ging vooral uit naar de groep mantelzogers die al jarenlang en intensief voor een ander zorgen.

Knelpunten in de agenda

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle mantelzorgers knelpunten ervaren in de agenda. De combinatie werk, vrije tijd, gezin en zorg blijkt een lastige combinatie. Daarnaast voelt meer dan de helft van de mantelzorgers zich zwaar belast.

Ze zeggen niet goed toe te komen aan hun eigen leven, zeker niet aan ontspanning. Daarnaast ervaren zij frustratie tijdens het geregel van praktische zaken voor de zorgvrager.

Ondersteuning lastig te vinden

Er is ondersteuningsaanbod in Leiden, maar volgens het rapport is de weg ernaartoe wat moeilijk te vinden. Meer bekendheid zou zeker helpen, mede omdat veel mantelzorgers de behoefte hebben aan lotgenotencontact. Hulp bij het regelwerk zou ook zeer welkom zijn. Het rapport raadt een casemanager aan, die in ieder geval een paar uur per week het geregel uit handen kan nemen.

Overigens meldt het rapport ook dat nog altijd niet duidelijk is of de gemaakte afspraken in het akkoord van 2013 de mantelzorger in de praktijk ook ècht helpen.

Het volledige rapport van de LVvM is te vinden op hun website.

Foto: J2TV

reacties