Noodlijdende winkelcentra proefkonijnen voor test met minder regels

Noodlijdende winkelcentra proefkonijnen voor test met minder regels

LEIDEN – De komende twee jaar gaat gemeente Leiden in de winkelcentra Diamantplein en IJsselkade experimenteren met minder regelgeving. Het idee hierachter is om te kijken of deze zogenaamde regelluwe zones winkelgebieden kan opkrikken.

Winkelplezier

Diamantplein en IJsselkade kampen met leegstand van winkels, minder nieuwe ondernemers, weinig onderlinge samenhang, afijn, geen top notch winkelgebieden dus. Met de minder regels-proef wil de gemeente kijken of deze zogenaamde regelluwe zones ondernemers aantrekt met vernieuwende plannen, leegstand van winkels vermindert en meer winkelplezier oplevert.

Plannen maken

In de proef werkt de gemeente samen met de ondernemersverenigingen, wijkverenigingen, vastgoedeigenaren en andere relevante partijen in de buurt van het Diamantplein en IJsselkade. Niet de regelgeving, maar de wensen van betrokkenen staan centraal in het maken van plannen.

Koffie serveren

Het afgelopen jaar zijn er al veel ideeën voor beide winkelcentra verzameld. Bijvoorbeeld de openbare ruimte mooier en groener aankleden, meer marktkramen toelaten en buurtactiviteiten organiseren. Ondernemers kunnen hier ook experimenteren met nieuwe concepten. Een bakker kan bijvoorbeeld zijn diensten uitbreiden met het serveren van koffie als dat meer klanten kan aantrekken.

Wethouder Robert Strijk: “Diamantplein en IJsselkade zijn gekozen, omdat ze al een tijdje stil staan. Leegstand, weinig nieuwe ondernemers, gebrek aan sociale cohesie, terwijl er wel goede ideeën zijn bij alle belanghebbenden. In de regio hebben we afgesproken sterke winkelgebieden verder te versterken. We willen dat beide winkelcentra weer het hart van de wijk worden. Over twee jaar kijken we of de verminderde regels bijgedragen hebben aan het sterker maken van de winkelgebieden.”

Omgevingswet

Een regelluwe zone past bij de ontwikkelingen rondom de landelijke Omgevingswet, die op 1 januari 2021 ingaat. De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat zij goed naar de wensen en meningen van bewoners, ondernemers en andere mensen in de buurt luistert.

Foto: Diamantplein.info

reacties