Onderzoek naar klachten: er is weinig mis bij DZB

Onderzoek naar klachten: er is weinig mis bij DZB

LEIDEN – De bedrijfscultuur van DZB is prima in orde. Dat concludeert organisatieadviesbureau Berenschot in zijn rapport na onderzoek naar de geruchten over misstanden binnen het bedrijf.

Geruchten over vele misstanden

Begin dit jaar kwamen er geruchten naar buiten over vele misstanden bij De Zijl Bedrijven, onder andere over seksuele intimidatie en diefstal. Deze beschuldigingen werden geuit in twee klachtbrieven, maar waren van dusdanig ernstige aard dat het college van B&W ze wilde onderzoeken. Berenschot werd ingeschakeld om diep te graven en dinsdagavond presenteerde het adviesbureau de resultaten.

Ruim voldoende

In het eindrapport staat te lezen dat de bedrijfscultuur bij DZB van ruim voldoende niveau is. De organisatiecultuur van DZB wijkt nauwelijks of juist in positieve zin af van andere organisaties. De leidinggevenden, directie en detacheringsconsulenten worden gewaardeerd en het merendeel van de medewerkers geeft aan met plezier naar hun werk te gaan. Zij zijn trots op hun bedrijf en voelen zich veilig bij het bedrijf en bij hun leidinggevende. Zij weten waar ze terecht kunnen bij klachten over ongewenst gedrag.

Het kan altijd beter

Maar het kan altijd beter, dus doet Berenschot een aantal aanbevelingen: de onderlinge omgang van werknemers moet blijvend de aandacht houden, het bedrijf moet blijven investeren in de opleiding van leidinggevenden en de klachtenstructuur dient vereenvoudigd te worden.

Incidenten

Het onderzoek van Berenschot heeft ook bevestigd dat enkele medewerkers ontevreden zijn over de wijze waarop de organisatie hen nu of in het verleden heeft behandeld. Ook doen zich incidenten voor. Bij de zwaardere incidenten is door het management opgetreden en zijn passende maatregelen genomen. Aandacht voor ongewenst gedrag, het melden ervan en het handelen ertegen, blijft nodig. Maar dat is bij DZB niet anders dan bij andere bedrijven, zegt het rapport.

DZB-directeur Bas van Drooge kan opgelucht ademhalen: “Het rapport laat zien dat het goed zit bij DZB. Daar ben ik heel blij mee. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag.”

Foto: J2TV / Guido Marsman

reacties