Onderzoek naar opblaasbare vogelverschrikker

Onderzoek naar opblaasbare vogelverschrikker

LEIDEN – Niet te vroeg juichen, maar een beetje kan wel: Leiden, Alkmaar en Haarlem mogen toch onderzoek doen naar oude en nieuwe mogelijkheden om meeuwenoverlast te bestrijden. Dit heeft de Raad van State woensdag besloten.

Instandhouding van de soort

Eerder besloot de rechtbank in Amsterdam dat het onderzoek naar bestrijding van meeuwenoverlast de ‘instandhouding van de soort’ in de weg zat. Meeuwen zijn namelijk een beschermde diersoort, geloof het of niet. Volgens de Flora- en Faunawet mogen de meeuwen niet actief bestreden worden met maatregelen. Zoals bijvoorbeeld eieren met olie bewerken zodat ze niet uitkomen en het vervangen van de nestinhoud door nepeieren.

Speciale ontheffing

Eerder mocht dit wel omdat Leiden, Alkmaar en Haarlem een speciale ontheffing van de wet hadden gekregen toen de overlast zo’n beetje de pan uit rees in de binnensteden. De stichting Faunabescherming spande daarop een rechtszaak aan. Volgens hen is het knoeien met meeuweneieren niet gericht op de instandhouding van de soort. Daar was de rechtbank in Amsterdam het vorig jaar mee eens.

Opblaasbare vogelverschrikker

De Raad van State ziet het anders. Er moet wel rekening gehouden worden met het in stand houden van de meeuw, maar een onderzoek naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan hoeft niet volledig daarop gericht te zijn.

De komende drie jaar wordt onderzocht hoeveel last we precies hebben van meeuwen en welke van de bestaande methoden het best werken. Ook wordt er onderzocht welke van de nieuwe maatregelen het absolute ei van Columbus zou kunnen zijn…

Een laser, een schriklint, een opblaasbare vogelverschrikker of misschien een robot-roofvogel. Wie zal het zeggen?

Foto: Archief J2TV

reacties