ONS Leiden maakt zich hard voor online hoorcolleges

ONS Leiden maakt zich hard voor online hoorcolleges

LEIDEN – Studentenpartij ONS Leiden gaat zich hard maken voor online hoorcolleges. Dinsdag ging de partij officieel een samenwerking aan met de zeven faculteiten binnen de Universiteit Leiden.

Ouderwets en inflexibel

De overeenkomst moet de opname en digitale publicatie van hoorcolleges mogelijk te maken voor iedere Leidse student. Veel studenten zitten vast aan een ouderwets en inflexibel onderwijssysteem, terwijl het nieuwe millenium toch al echt begonnen is. ONS Leiden pleit daarom voor universiteitsbrede opnames van hoorcolleges.

Stevige vuist

In 2016 agendeerde ONS Leiden, direct na de oprichting, bij het College van Bestuur de wens om universiteitsbreed online hoorcolleges aan te bieden. Na jaren bot te hebben gevangen in de strijd op centraal niveau, is de partij het zat en maakt zij decentraal een stevige vuist om digitale hoorcolleges eindelijk mogelijk te maken.

Studieresultaten

Alderik Oosthoek, voorzitter van de ONS-fractie in de universiteitsraad:

“Een actief studentenleven of studeren met een functiebeperking is vaak onverenigbaar met de ouderwetse inrichting van het onderwijs, waarbij een hoorcollege enkel fysiek te volgen is. Het gros van de Nederlandse universiteiten biedt al jaren online hoorcolleges aan, waardoor studenten op een geschikt moment het college kunnen kijken, met goed studieresultaat en positieve beoordelingen ten gevolg.”

Geld op de plank

Het geld en de faciliteiten om colleges op te nemen ligt al jaren op de planken, maar veel faculteitsbestuurders houden de plannen tegen, uit onbekendheid met de mogelijkheden en de vele voordelen. Dinsdagmorgen dienden de fracties van ONS Leiden in de zeven faculteitsraden daarom een notitie in bij de besturen van de afzonderlijke faculteiten. De Wet op het Hoger Onderwijs bepaalt dat bestuurders binnen drie maanden gehoor te geven aan de oproep van de studenten.

Foto: PPCRN

reacties