Vertel ONS Voorschoten jouw ideeën over veiligheid

Vertel ONS Voorschoten jouw ideeën over veiligheid

VOORSCHOTEN – Voorschoten is een veilig dorp en dat moet zo blijven. Dat stelt ONS Voorschoten. Volgens de partij kan dat alleen met samenwerking tussen gemeente, de hulpdiensten en de burger zelf. ook wil ONS weten of jij nog goeie ideeën hebt over hoe de veiligheid verbeterd kan worden.

Meer wijkagenten

Veiligheid steunt voor groot deel op de hulpdiensten, maar volgens ONS Voorschoten kunnen de politie, de brandweer en de ambulancedienst het niet alleen. De partij wil meer wijkagenten, meer Boa’s op straat en goede straatverlichting.

De gemeente moet haar rol als regisseur waar blijven maken en als verbindende factor fungeren, zegt de partij, maar moet ook open staan voor voorstellen vanuit de samenleving.

Buurtpreventie

De burger zelf, jij dus, kan ook een heleboel doen om de veiligheid in het dorp te vergroten. Neem bijvoorbeeld buurt-WhatsAppgroepen,  buurtpreventie en inwoners die bereid zijn om zich aan te melden als hulpverlener bij HartveiligWonen en HartslagNu.

Maar ONS wil weten of je misschien nog meer goede ideeën hebt om Voorschoten nog veiliger te maken. Laat het horen tijdens het inloopspreekuur op woensdag 21 februari vanaf half acht ’s avonds in de bibliotheek.

Foto:

reacties