Oud-wethouders tegen sloop Oude Kooi

Oud-wethouders tegen sloop Oude Kooi

LEIDEN – Leden van de Leidse gemeenteraad hebben een brief ontvangen ondertekend door een bijzondere groep mensen. De oproep om de uitgestelde sloop van de wijk Oude Kooi helemaal af te blazen is ondertekend door een groep oud-wethouders van Leiden.

Onder meer Alexander Pechtold, Pieter van Woensel en Jan-Jaap de Haan laten weten het niet eens te zijn met het besluit om delen van de Oude Kooi te slopen en opnieuw in te richten. “Als wij u daarbij op enig moment met raad of daad van dienst kunnen zijn,” zo staat te lezen in de brief, “dan kunt u op ons rekenen”.

Van uitstel komt…

Al sinds 2009 is er onduidelijkheid onder bewoners over wat er met hun wijk gaat gebeuren. De eerste afspraak was dat de noordelijke blokken gesloopt zouden worden, waarna er nieuwe huizen gebouwd zouden worden en het centrale blok gerenoveerd. Later was er ook sprake van dat het centrale blok moest wijken. Daar is nu een tijdelijk halt toe geroepen door de gemeenteraad, waardoor de onzekerheid voor de wijkbewoners blijft bestaan. De briefschrijvers hopen dat van uitstel in dit geval afstel komt.

Foto: Bart Borst via Twitter

reacties