Oudste afbeelding van Vismarkt gevonden

Oudste afbeelding van Vismarkt gevonden

LEIDEN – Ja, kijk maar eens goed. Dit is de oudste afbeelding van de Vismarkt ever. En hij is pas deze week gevonden door Erfgoed Leiden en Omstreken.

Glaspositief

Dit is overigens geen foto, maar een glaspositief. Een dia, zeg maar. Het beeld op het glaspositief werd gemaakt 1866 en 1876 en laat zien hoe de Vismarkt er in die tijd bij lag. Dat maakt dit het oudste fotografische beeld van de Vismarkt tot nu toe. Wie de foto destijds heeft gemaakt, is niet bekend. Het glaspositief kwam in het bezit van Erfgoed Leiden door een gift.

Gevarieerd straatbeeld

Op de voorgrond zie je de Vismarktfontein, op de achtergrond de stadhuistoren. Je ziet winkels en woonhuizen met veel verschillende gevels en een poort die leidt naar de achterkant van het stadhuis. Vroeger zag de Vismarkt er heel gevarieerd uit; vanaf eind 19e eeuw verschenen er elektrische lantaarns en later telefoonpalen, en werd het Leidse straatbeeld door restauraties rustiger en gelijkmatiger. Voor de datering van het glaspositief is ook nagetrokken wie er in de winkels zaten en tot wanneer.

Gaten in de beeldbank

Erfgoed Leiden en Omstreken is maar wat blij met het glaspositief, want met de vondst konden gaten in de beeldbank worden opgevuld en is het historisch stadsbeeld verbeterd.

Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken

reacties