Proef met snelle hulp bij huurschulden

Proef met snelle hulp bij huurschulden

LEIDEN – Vanaf 1 juni krijgen huurders in de Merenwijk met huurschulden in een vroeg stadium hulp aangeboden bij het verbeteren van hun financiële situatie en bij eventuele andere problemen.

Partners voor schuld

De gemeentelijke Stadsbank, Kwadraad, en de woningcorporaties de Sleutels, Ons Doel, Portaal en Stichting Huisvesting Werkende Jongeren werken hiervoor samen in de pilot “Vroegsignalering”. De pilot duurt tot november 2017. Bij goede resultaten kan de aanpak vanaf volgend jaar worden uitgebreid naar andere wijken en kunnen de sociale wijkteams hierin een rol krijgen. Afhankelijk van de mogelijkheden van financiering, zullen er dan ook andere organisaties bij betrokken worden, bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

Bij Vroegsignalering worden financiële problemen van mensen in een vroeg stadium in kaart gebracht om zo snelle hulp­verlening mogelijk te maken. Naar aanleiding van signalen, zoals huurachterstand, wordt actief hulp aangeboden en als de huurder dat wil worden problematische schulden aangepakt. Zo kunnen de gevolgen daarvan zoals dak- en thuisloosheid worden voorkomen. Als mensen daarvoor open staan kunnen ook andere dan financiële problemen worden aangepakt.

Start kleinschalig

De pilot start kleinschalig om op deze manier te ontdekken welke aanpak het beste werkt. De keuze voor de Merenwijk is tot stand gekomen in overleg met de woningcorporaties. Het is een diverse wijk, waarin de corporaties allemaal voldoende zijn vertegenwoordigd. Het is de bedoeling om minimaal 30 huishoudens te bereiken met deze pilot. Mocht dit lastig blijken te zijn binnen de Merenwijk, dan volgt uitbreiding van de pilot naar (delen) van Leiden-Noord.

Foto: Archief J2TV

reacties