PvdA wil 1,5 miljoen extra voor armoedebestrijding

PvdA wil 1,5 miljoen extra voor armoedebestrijding

LEIDEN – De Leidse PvdA wil anderhalf miljoen extra investeren in armoedebestrijding. Afgelopen donderdag bood de fractie de plannen aan bij Defence For Children.

Plannen

Nog te veel kinderen in Leiden groeien op in armoede en te veel huishoudens hebben elke maand moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, zegt de PvdA Leiden. De partij wil daar verandering in brengen en komt daarom met een manifest om structureel 1,5 miljoen euro extra uit te trekken voor armoedebestrijding. Lijsttrekker Marleen Damen en partijgenoot Anna van den Boogaard boden de plannen donderdag aan bij de organisatie Defence for Children in het Kinderrechtenhuis.

Eindjes aan elkaar knopen

Er is in Leiden al een hoop gebeurd op het gebied van armoedebestrijding, maar nog niet met alle Leidenaren, vindt de PvdA. Uit
cijfers van de gemeente blijkt dat veel mensen in Leiden in armoede leven: 2700 kinderen groeien op in armoede en 8600 huishoudens hebben elke maand moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

“Erg ingrijpend”

De PvdA wil zorgen dat de inkomensgrens voor het minimabeleid ten minste 120 procent van het sociaal minimum blijft, kinderen van wie ouders dat zelf niet kunnen betalen huiswerkbegeleiding aanbieden en armoede bestrijden met een actieve wijkgerichte aanpak in de wijken waar veel gezinnen in armoede leven. In de plannen is er speciale aandacht voor het bestrijden van armoede onder kinderen.

“Het is erg ingrijpend om op te groeien in armoede. Kinderen raken erdoor op achterstand, omdat ouders vaak de sportles of een schoolreisje niet kunnen betalen. Daardoor komen veel kinderen letterlijk buitenspel te staan. Daar moeten we wat aan doen: gelijke kansen voor iedereen”, zegt Anna van den Boogaard.

Samenwerken

De PvdA wil de plannen samen met organisaties en vrijwilligers in Leiden realiseren. Bijvoorbeeld met de Leidse Raad van Kinderen, die nu al samen met de gemeente plannen maakt om armoede onder kinderen te bestrijden.

Foto: PvdA Leiden

reacties