Raad van kinderen aan de slag met onderzoek naar armoede

Raad van kinderen aan de slag met onderzoek naar armoede

LEIDEN – Wat hebben kinderen in armoede echt nodig en wat kan de gemeente doen om hen te helpen? Belangrijke vragen die de De Leidse Raad van kinderen gaat het onderzoeken, om daarna en advies uitbrengen aan de gemeente.

Brainstorm

Afgelopen maandag brainstormde de Raad van kinderen met met een aantal gemeenteraadsleden en wethouders Marleen Damen en Roos van Gelderen. Gezamelijk werd besloten met welke onderzoeksvragen de Raad aan de slag gaat. Zo werd besrpoken wat je als kind nodig hebt om gezond en zorgeloos op te groeien, en of kinderen die in armoede leven dit ook hebben of kunnen doen. En zo niet, hoe dat komt.

De vragen

De brainstorm leverde uiteindelijk vijftien onderzoeksvragen op waarvan er gezamenlijk vijf werden gekozen om verder te onderzoeken:
-Hoe kom je erachter wat kinderen in armoede precies nodig hebben?
-Hoe zorgen we ervoor dat kinderen digitale leermiddelen hebben zoals een computer of laptop?
-Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind een veilige en gezonde thuisomgeving heeft?
-Hoe zorgen we ervoor dat het voor kinderen in armoede net zo leuk en leerzaam is om naar school te gaan als voor andere kinderen?
-Hoe zorgen we ervoor dat kinderen die het niet breed hebben niet meer gepest worden?

Resultaten en aanbevelingen

De Raad van kinderen gaat de komende tijd aan de slag met het onderzoek. Dit doet zij onder andere door zich te verdiepen in het thema armoede en door werkbezoeken af te leggen. In mei gaan de kinderen in dialoog met het college van B & W om de resultaten, adviezen en mogelijke oplossingen te presenteren en te bespreken. Dit doen zij onder leiding van prinses Laurentien.

De Raad van kinderen

De Leidse Raad van kinderen bestaat uit twintig kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. Ze hebben verschillende achtergronden maar zijn allen ervaringsdeskundig en weten wat er nodig is om een fijn leven te leiden. De kinderen hebben een frisse blik wat vernieuwende en creatieve ideeën oplevert. De Raad van kinderen is een landelijk initiatief van de Missing Chapter Foundation, opgericht door prinses Laurentien. In Leiden wordt hiervoor samengewerkt met JES Rijnland, King for a Day (Diversion) en Hogeschool Leiden.

Foto: Pixabay

reacties