Samenleving levert 100 ideeën voor coalitieakkoord

Samenleving levert 100 ideeën voor coalitieakkoord

VOORSCHOTEN – VVD, GroenLinks en D66 hebben vanuit de Voorschotense samenleving zo’n honderd ideeën en suggesties gekregen voor hun coalitieakkoord. De onderhandelende partijen gaan met de suggesties aan de slag. De meest bruikbare krijgen een plek in het akkoord.

Inwoners en organisaties

Tot en met 6 mei konden inwoners van Voorschoten ideeën inleveren voor de formatie. Meer dan tachtig inwoners en vertegenwoordigers van organisaties hebben op deze oproep gereageerd. Sommigen kwam zelfs met meerdere ideeën, waardoor de onderhandelende partijen bijna honderd suggesties binnenkregen.

Verschillende onderwerpen

De ideeën gaan over veel verschillende onderwerpen. Zo zijn er onder andere ideeën over de openbare ruimte, afvalinzameling, groen, burgerparticipatie, cultuur, economie, sportvelden, verkeer en wonen. Raadsleden van VVD, GroenLinks en D66 buigen zich sinds vorige week in werkgroepen over de plannen voor de komende vier jaar. Deze werkgroepen gaan de komende weken ook met de ideeën aan de slag.

Bruikbare ideeën

Bruikbare ideeën komen terecht in het coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Hier vind je een overzicht van de ideeën. Later vind je in de lijst ook welke ideeën in het akkoord zijn opgenomen. Vragen en opmerkingen kun je altijd nog via de mail aan de onderhandelende partijen kwijt.

Foto: Pixabay

reacties