SP: Bescherm woonwagencultuur in Leiden

SP: Bescherm woonwagencultuur in Leiden

LEIDEN – De Leidse SP wil dat de woonwagencultuur verankerd wordt in de beleidsregels van de gemeente Leiden.

Voldoende standplaatsen

Het gaat dan concreet over het beschikbaar houden van voldoende standplaatsen voor woonwagens, en het toepassen van voorrangsregels voor standplaatsen en woningtoewijzing in het woonruimte-verdeelsysteem.

Rapport

Het vorig jaar verschenen rapport van de landelijke ombudsman adviseert gemeenten om in overeenstemming met verschillende overeenkomsten voor de rechten van de mens ruimte te maken voor de woonwagencultuur middels het opstellen van gemeentelijk beleid.

Sociale samenhang

De Leidse SP werkt samen met het bestuur van het Trekvaartplein om plek te houden in Leiden voor woonwagens en de woonwagencultuur. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen:

“Wat me het meeste geraakt heeft is hoe mensen hier voor elkaar zorgen, ik heb gezien hoe een dodelijk zieke mevrouw hier verzorgd werd door medebewoners, de sociale samenhang is hier bijzonder sterk. De wens van kinderen om juist dicht bij hun ouders te kunnen wonen is enigszins tegengesteld aan hoe het er in de rest van Nederland aan toe gaat, maar het levert juist kracht op, niemand staat er hier alleen voor.”

Buurthuis

De afgelopen jaren is de gemeente bezig geweest met opknappen van het Trekvaartplein. Dat is nu in de laatste fase terecht gekomen. In 2009 is een motie aangenomen die ervoor moest zorgen dat er een buurthuis kwam op het plein, maar die is nooit uitgevoerd. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen of deze motie kan worden genegeerd.

Woningtoewijzingsbeleid

De Leidse SP dient een voorstel in om in overeenstemming met de aanbevelingen van de nationale ombudsman beleid op te stellen om de woonwagencultuur te waarborgen in Leiden. Naast het buurthuis wil de SP dat de gemeente tegemoet komt aan de wens van de bewoners om voorrang te geven aan hun eigen kinderen in het woningtoewijzingsbeleid.

Eerst trouwen, dan samenwonen, dan kinderen

Theeuwen: “momenteel wordt er niet alleen een inkomenseis gehanteerd maar ook een eis voor gezinsgrootte, er wordt voorrang gegeven aan gezinnen met 3 of meer gezinsleden. Dat past niet in hoe het er op het Trekvaartplein aan toe gaat. Eerst trouwen, dan samenwonen en dan pas kinderen is hier de volgorde. Het huidige toewijzingsbeleid houdt dus niet goed rekening met de cultuur van de woonwagenbewoners. Dat willen we veranderen.”

Foto: SP Leiden

reacties