Stoplichten Lammenschans weg (en ze komen ook niet meer terug)

Stoplichten Lammenschans weg (en ze komen ook niet meer terug)

LEIDEN – De stoplichten op het kruispunt Lammenschansweg met de Sitterlaan zijn weggehaald. En ze komen ook niet meer terug, want ze bleken uiteindelijk helemaal niet nodig.

Kanaalweg afgesloten

In mei vorig jaar werden de verkeerslichten neergezet. De Kanaalweg werd ter hoogte van het spoor afgesloten omdat daar een onderdoorgang werd gerealiseerd. Eind augustus dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond en gaat de Kanaalweg weer helemaal open. Volgens de berekeningen bestond de kans dat er file en misschien zelfs onveilige situaties zouden ontstaan op de Lammenschansweg; daarom plaatste gemeente Leiden verkeerslichten op het kruispunt.

Geen stremmingen

In de praktijk bleek dat de handige automobilist andere routes koos om van A naar B te komen. De stoplichten zorgden, mede door die ontwikkeling, juist voor stremmingen op de Lammenschansweg. De beoogde drukte en de onveilige situaties op het kruispunt bleef dus uit. Daarom besloot de gemeente al snel de stoplichten uit te zetten, en nu dus helemaal weg te halen.

Prijskaartje

Op verkeersveiligheid beknibbelt gemeente Leiden in ieder geval niet: aan de stoplichten hing een prijskaartje van 72.565,25 euro. “Dit bedrag bestaat uit kosten voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersregelinstallatie, de huur vanaf mei 2016 t/m 10 maart 2017, het aanbrengen en verwijderen van kabels en leidingen, de aanpassing van de bestrating en de inzet van verkeersregelaars”, vertelt een woordvoerder van gemeente Leiden.

Foto: J2TV / Guido Marsman

reacties