Topjaar voor museum Naturalis

Topjaar voor museum Naturalis

LEIDEN – Naturalis heeft dit jaar bijna 400.000 bezoekers mogen verwelkomen. Prachtige cijfers uiteraard. Het museumbestuur is Trix dan ook zeer dankbaar.

Trix de T.rex

Trix de T.rex die sinds 9 september in het Pesthuis te zien is, werd door zo’n 130.000 mensen bezocht.
“Dit jaar was een aaneenschakeling van hoogtepunten,” zegt directeur Edwin van Huis. “Het moment dat de vrachtwagen met Trix in Leiden de Beestenmarkt opdraaide, onder luid gejuich van duizenden mensen, vergeet ik nooit meer.”

Wetenschap

Niet alleen Trix maakte het zo’n topjaar voor Naturalis. Ook op wetenschappelijk gebied boekten de wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center indrukwekkende resultaten. Zo ontvingen wetenschappers De Voogd en Peijnenburg ontvingen elk een prestigieuze beurs voor hun onderzoek aan sponzen en plankton. Botanicus Ter Steege werd aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en zijn collega Van Andel is benoemd als hoogleraar aan Wageningen Universiteit. In februari verscheen een rapport van de VN over biodiversiteit en bestuiving waaraan wetenschappelijk directeur Biesmeijer meewerkte.

Collectie

 De collectie van Naturalis bestaat inmiddels uit 42 miljoen wetenschappelijke natuurhistorische objecten. Het grootste deel daarvan staat inmiddels online, waardoor de collectie wereldwijd toegankelijk is voor onderzoek. Een aantal bijzondere dieren werd het afgelopen jaar in bruikleen gegeven aan verschillende musea in binnen- en buitenland. En last but not least: Bij het DWDD University College van Freek Vonk over evolutie stonden vele Naturalis-schatten in de schijnwerpers. Op naar 2017!
Foto: J2TV / archief

reacties