Veertien vrouwelijke hoogleraren sieren Senaatskamer

Veertien vrouwelijke hoogleraren sieren Senaatskamer

LEIDEN –  Veertien vrouwelijke hoogleraren hebben een plek gekregen in de klassieke portrettengalerij van de Senaatskamer van de Universiteit Leiden. De portretten werden donderdagmiddag onthuld; heel toepasselijk op Internationale Vrouwendag.

Enige vrouw

Tot nu was Sophia Antoniadis van de 118 hoogleraren aan de universiteit de enige vrouw met een portret in de Senaatskamer. Hoog tijd voor verandering, aldus het College van Bestuur. De veertien geschilderde portretten werden donderdagmiddag onthuld door voormalig OCW-minister Jet Bussemaker en rector magnificus Carel Stolker. Bussemaker hield vervolgens de Annie Romein-Verschoorlezing. Ze liet haar licht schijnen over de Nederlandse vrouw: is dat een bakfietsmuts of gelukkig deeltijdmens?

Eerder initiatief

De nieuwe portretten zijn een vervolg op een initiatief van een aantal vrouwelijke hoogleraren in 2016: een maand lang waren in de Senaatskamer alleen fotoportretten van vrouwelijke hoogleraren te zien. Ze wilden meer ruimte vragen voor vrouwen in de wetenschap. Het College van Bestuur vindt het nu tijd voor een structurele verandering.

Mannenbolwerk

De klassieke portrettengalerij van Leidens meest gerenommeerde wetenschappers in de Senaatskamer was tot dusver een mannenbolwerk om verschillende redenen. De portretten moesten een afspiegeling zijn van ruim vier eeuwen universiteitsgeschiedenis en de eerste vrouwelijke hoogleraar, Sophia Antoniadis, diende zich pas in 1929 aan. Daarnaast moesten ze door een goede schilder geportretteerd zijn én ze kregen pas na hun dood een plek in de galerij.

Breken met de traditie

Met die traditie is nu gebroken. De veertien vrouwelijke hoogleraren zijn allemaal nog in leven. Ze zijn voorgedragen door de zeven decanen van de Universiteit Leiden omdat ze baanbrekend onderzoek hebben verricht in hun vakgebied. De gekozen hoogleraren mochten in overleg met de universiteit zelf kiezen wie hen zou portretteren. Het gaat om:

Archeoloog Corrie Bakels, orthopedagoog Ina van Berckelaer-Onnes, neuropsycholoog Eveline Crone, astrofysicus Ewine van Dishoeck, sociaal-psycholoog Naomi Ellemers, kunsthistoricus Willemijn Fock, transplantatiebioloog Els Goulmy, archeoloog Corinne Hofman, arabist Remke Kruk, historicus Nicolette Mout, ontwikkelingsbioloog Christine Mummery, letterkundige Mineke Schipper de Leeuw, classicus Ineke Sluiter en godsdienstwetenschapper Ernestine van der Wall.

Veertien heren vlogen eruit…

Vanwege de beperkte ruimte in de Senaatskamer is het de gewoonte dat voor elk nieuw portret een oude de Senaatskamer moet verlaten. Universiteitshistoricus Willem Otterspeer selecteerde welke veertien mannelijke hoogleraren. De verwijderde veertien portretten worden goed bewaard in het depot van de universiteit. Er wordt bekeken of zij al dan niet tijdelijk een andere plek krijgen.

Foto’s: J2TV / Fleur de Haas

reacties