Featured Video Play Icon

[VIDEO] 5600 jaar oud familiegraf in RMO: “Een soort mikado”

LEIDEN – Vanaf dinsdag kun je oudst bewaard gebleven familiegraf in Nederland bewonderen in het RMO. Botten van 5600 jaar oud… Dat moest Leiden.TV even gaan bekijken natuurlijk.

Zeer zeldzaam

In 2016 ontdekten archeologen bij opgravingen op bedrijvenpark Medel in Tiel een groot familiegraf van 5600 jaar oud. Graven van deze omvang uit de prehistorie zijn zeer zeldzaam. Dit exemplaar is het grootst bewaarde van Nederland uit die tijd. Vanaf dinsdag is het te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in de afdeling Archeologie van Nederland. Het RMO heeft het graf te leen gekregen van museum Het Valkhof, waar het Gelderse Provinciaal Depot voor Bodemvondsten wordt beheerd.

Mikado van botten

De begraven familie behoorde tot de jagers-vissers-verzamelaars. Er liggen minimaal acht personen in het graf, maar het zouden er ook meer dan tien kunnen zijn. Dit is wat moeilijk te onderzoeken omdat de botten in 5600 jaar tijd samengeperst zijn en door elkaar liggen.

“De reden dat alle botten zo plat zijn is omdat de bewaaromstandigheden soms heel nat of droog waren”, vertelt Steffen Baetsen, fysisch archeoloog. “Het bot is daardoor heel erg verzwakt, en omdat er vervolgens een dik plak klei op kwam is het bot helemaal plat gedrukt. En dat is eigenlijk bij al die botten zo. Het is een soort mikado waarbij alle stokjes platgedrukt zijn.” 

Rijke vindplaats

De opgraving duurde tien maanden. Van november 2016 tot september 2016 stonden de archeologen in de drassige modder van Tiel. Het graf was overigens niet de enige vondst.

”Eigenlijk hebben we een rijke vindplaats ontdekt waar al vanaf 6000 voor Christus werd gewoond’, vertelt Baetsen. “Naast dit graf zijn ook nog resten van de nederzetting gevonden en een klein riviertje met allemaal afval erin. Naast het graf zijn op enkele meters afstand ook nog drie individuele graven gevonden.”

Specifieke manier

Aan het familiegraf is duidelijk te zien dat degenen die de overledenen begroeven, hiervoor bepaalde tradities of rituelen voor hadden.

“Aan de manier waarop de botten liggen kun je zien dat de personen op een specifieke manier neergelegd zijn. Er is over nagedacht en het is zo gepland. Daaruit kunnen we constateren dat dit graf al meerdere jaren in gebruik is geweest.”

Werk aan de winkel

De overledenen zijn waarschijnlijk mensen uit de regio Tiel geweest, maar ook dat valt niet met zekerheid te zeggen.  Wat de mensen in die tijd aten, hoe oud ze werden, hoeveel mannen en vrouwen er in het graf liggen, waaraan ze zijn dood gegaan, of de doden allemaal familie van elkaar waren… Botonderzoek moet antwoord gaan geven op dit soort vragen. Er is dan ook nog veel werk aan de winkel.

reacties