Voorschoten gaat actief op zoek naar bommen

Voorschoten gaat actief op zoek naar bommen

VOORSCHOTEN – Er komt een potje geld voor het opsporen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat dan natuurlijk om de (nog) niet ontplofte-soort, ookwel Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Bommen in Duivenvoordecorridor

Op verschillende plaatsen binnen de Duivenvoordecorridor hebben oorlogshandelingen plaatsgevonden waarbij mogelijk explosieven in de bodem achtergebleven zijn. Het kan dan gaan om vliegtuigbommen maar ook om granaten en klein kaliber munitie. In het gebied staat het bouwplan Haagwijk gepland. Daarom is historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid het voorkomen van NGE.

Gemeenten kunnen van de rijksoverheid een tegemoetkoming krijgen in kosten die gemaakt worden voor opsporing en ruiming van explosieven. De Voorschotense raad heeft besloten deze tegemoetkoming aan te vragen.

Foto: Wikipedia

reacties