Voorschoten is gegroeid: meer raadszetels te vullen

Voorschoten is gegroeid: meer raadszetels te vullen

VOORSCHOTEN – Gemeente Voorschoten heeft in de komende verkiezingen geen 19, maar 21 raadszetels te vullen. Dat blijkt uit de bevolkingsaantallen per gemeente die het CBS maandelijks publiceert.

Bevolkingsaantallen

De bevolkingsaantallen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Soms worden gemeenten kleiner, soms komen er dusdanig meer mensen wonen dat er een extra volksvertegenwoordiger nodig is. In Voorschoten is dat laatste nu het geval.

Gemeentewet

Door veranderingen in de bevolkingsaantallen hebben 21 gemeenten in Nederland bij de verkiezingen in maart recht op meer zetels in de raad. In drie gemeenten zijn de inwonersaantallen gekrompen en moeten er zetels worden ingeleverd. De Gemeentewet schrijft voor hoeveel raadsleden een gemeente krijgt; dat aantal is afhankelijk van het inwonertal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de verkiezingen, met inachtneming van een onder- en bovengrens.

Foto: Ondernemersvereniging Voorschoten

reacties