Voorschoten mag weer zelf over geld beschikken

Voorschoten mag weer zelf over geld beschikken

VOORSCHOTEN – De tijd van onder curatelestelling is voorbij. Voorschoten heeft volgens de provincie genoeg stappen gezet om weer zelf over het eigen geld te mogen beslissen.

Vertrouwen

Het dorp kwam onder toezicht van Zuid-Holland te staan omdat het jarenlang smeet met geld en de begroting niet sluitend kreeg. Maar de huidige begroting is voor meerdere jaren sluitend en kan op brede steun in de raad rekenen. Daarmee heeft ook de provincie er weer vertrouwen in.

Het afgelopen jaar moest Voorschoten elke beslissing eerst voorleggen aan de provincie ter goedkeuring.

Foto: Ondernemersvereniging Voorschoten

reacties