Zoeterwoude heeft huishoudboekje prima op orde

Zoeterwoude heeft huishoudboekje prima op orde

ZOETERWOUDE – De lasten voor Zoeterwoudenaren gaan komend jaar niet omhoog. De gemeente heeft haar huishoudboekje namelijk prima op orde.

Lasten niet omhoog

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde een keurig sluitend begroting aan de raad. Dat is niet alleen goed nieuws voor het gemeentebestuur, maar ook voor de inwoners van Zoeterwoude: de lasten gaan in 2017-2018 per saldo niet omhoog.

Meerjarenbegroting

De begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluit met een voordelig saldo van ruim 25.000 euro, en ook de meerjarenbegroting schetst een positief beeld. Er staat zo’n 20 miljoen euro op de begroting.  Een aantal nadelen met grote financiële gevolgen, zoals het in 2022 wegvallen van de belasting voor gebruik van openbare grond, is in de meerjarenbegroting verwerkt. In 2019 verwacht het gemeentebestuur een ton over te houden, maar dat wordt netjes opzij gezet voor de wat magere jaren die zullen volgen.

“Wij zijn ervan overtuigd u een evenwichtige en solide begroting voor 2018 en een meerjarenraming voor 2019-2021 te kunnen aanbieden”, schrijft het college op de gemeentelijke website. “Een begroting waarin uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn en waarin toegewerkt wordt naar oplossingen voor financiële problemen die later in deze periode ontstaan. Maar ook een begroting waarin de inwoners qua lastenontwikkeling worden ontzien.”

Benieuwd naar de hele begroting? Die vind je hier.  Geen tijd om te lezen? Hieronder vind je een handig graphic.

Foto’s: Gemeente Zoeterwoude en Pixabay

reacties