Zoeterwoudenaren zeer tevreden volkje

Zoeterwoudenaren zeer tevreden volkje

ZOETERWOUDE – Zoeterwoudenaren zijn een zeer tevreden volkje. Dat blijkt uit het laatste onderzoek, waarbij bijna 1000 inwoners de vragenlijsten invulde. Gemeente Zoeterwoude scoort op alle onderdelen een hoger rapportcijfer dan vergelijkbare gemeenten.

Boven het gemiddelde

De gemeente Zoeterwoude liet een groot onderzoek uitvoeren door waarstaatjegemeente.nl. Er werden vragen gesteld over vier onderwerpen: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Aan dit onderzoek doen heel veel gemeentes in Nederland mee, zodat de resultaten onderling kunnen worden vergeleken. En wat denk je? Zoeterwoude doet het op alle vlakken ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten in Nederland.

Niet op de lauweren rusten

Op het rapport van de gemeente staan louter mooie cijfers. Voor samenwerking met inwoners en organisaties scoren de dames en heren op het raadhuis een mooie 7,1. De dienstverlening krijgt een 7,5 en voor de inspanningen om meer mensen deel te laten nemen aan de maatschappij krijgt Zoeterwoude het rapportcijfer 7.5. Tenslotte krijgt de gemeente Zoeterwoude als waardering voor al haar inspanningen een 7.5 van de inwoners. In vergelijkbare gemeenten is dat een 6.7.

Burgemeester Liesbeth Bloemen: ‘Ik ben blij en dankbaar voor de hoge respons, de hoge rapportcijfers en de enorme hoeveelheid feedback die we hebben gekregen. Toch kunnen en willen we niet op onze lauweren rusten. In een veranderende samenleving verwachten mensen een andere service. Met meer ruimte voor initiatieven van inwoners en met een flexibele dienstverlening. Daarom blijven wij inspelen op ontwikkelingen, en blijven we in beweging. We gaan graag met inwoners en ondernemers om tafel om te kijken of en hoe het beter kan.”

Foto: Wikipedia

reacties